Sjulsmark i Norrbotten

Elljusspåret/Multiarenan

Elljusspåret är en ca 4 km lång slinga som är belyst.

Spåret har barkunderlag och lämpar sig bra för löpning, under vintern pistas den med skidspår både för klassisk åkning och skating.

Belysningen tänds med hjälp av en knapp som sitter på väggen mot fotbollsplanen på folketshus byggnaden.Belysningen har ett tidsrelä som innebär att efter tändning så lyser spåret ca 1,5 timme.Om man avser motionera  längre än 1,5 timmar måste knappen på väggen åter tryckas in. Att använda elljusspåret är gratis och kräver ingen träningsavgift.

På sommaren så klipps gräset runt spåret med jämna mellanrum. På vintern pistas spåret av ideel arbetskraft varvid det i bästa av alla världar pistas och underhålls när det finns ett bedömt  behov. Det kan under vissa perioder vara dåligt underhåll på spåret och det är på grund av tidsbrist.  Allt detta för att ni skall kunna pressa mjölksyra genom era kroppar. Om ni har funderationer kring spåret så kolla i kontaktlistan och ring ansvarig .

 

 Multiarenan är en arena där man kan utföra att antal sporter, tex fotboll, bandy, basket, hockey .Den är ny sedan  senhösten 2015. Det finns belysning till multiarenan där man kan tända fyra stycken belysningsstolpar. På den stolpe som är närmast skolan sitter det en knapp där man aktiverar belysningen. Denna belysning går på ett tidrelä, vilket innebär att belysningen lyser en tid, sedan måste man trycka på knappen på  stolpen för att återaktivera belysningen. Att använda multiarenan är gratis och kräver ingen träningsavgift.

Multiarenan idag : Är nyspolad och har en fin is för skidskoåkning.